MATERIAŁY DYDAKTYCZNE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

 

Wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki zdecydowali o udostępnienia jak największej liczby elektronicznych wersji podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

To materiały, które umożliwiają realizowanie podstawy programowej oraz rozwijanie kluczowych kompetencji przy kształceniu na odległość. Poza elektroniczną wersją podręczników wydawcy udostępnili również inne materiały i narzędzia dydaktyczne.

Podręczniki udostępnione przez wydawców:

  • są dopuszczone do użytku szkolnego,

  • umożliwiają realizację edukacji online podczas zawieszenia zajęć w szkołach, 

  • zawierają treści, które w pełni realizują podstawę programową, 

  • nie zawierają treści niedozwolonych i niebezpiecznych. 

 

Wszystkie materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej można znaleźć na stronach wydawców.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 

Wydawca

Link

Cambridge University Press

https://www.cambridge.org/elt/blog/

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

http://www.uczezdalnie.gwo.pl/

Grupa MAC S.A.

https://www.mac.pl/publikacje

Klett Polska

www.dzwonek.pl/Klett

Macmillan

https://anglistaonline.macmillan.pl/

Nowa Era

https://www.nowaera.pl/naukazdalna

Oxford University Press       

www.oup.com/elt/learnathome

Pearson

https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/

PWN Wydawnictwo Szkolne

www.akademia.pwn.pl

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA

https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/

Wydawnictwo Pedagogiczne

OPERON

https://operon.pl/edukacjazdalna

źródło: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=3&item=75&page=9473